അനുരാഗവിലോചനനായ്...

Thursday, June 17, 2010

പ്രണയപൂക്കാലംഇളം കാറ്റായി വന്നു നീ... കുളിര്‍മഴയായ് പെയ്തു നീ ...
ഏകാന്തമീ താഴ്വരയില്‍ കുളിരുമായി.. നീ പെയ്തിറങ്ങി.. എന്‍ ഹൃദയവനിയില്‍
കാറ്റിന്റെ കുസൃതിയില്‍ ഉലയും പൂവീതലായ് ഞാന്‍
മഴത്തുള്ളികള്‍ എന്‍ മനസ്സില്‍ മഴവില്ല് തീര്‍ത്തു
ആ കുളിരില്‍ തണുത്ത്തതെന്‍ വിരഹതാപം
ആ മഴയില്‍ കിളിര്‍ത്തതെന്‍ സ്വപ്ന കാവ്യം …
അതില്‍ നാമിരുവരും ഒരുമിച്ചു പാടി ..

എന്‍ ഹൃദയത്താളുകളില്‍ നീ നിന്‍ പ്രണയമെഴുതി
ആ മഴവില്ലിലെ സപ്തവര്‍ണങ്ങള്‍ നിന്‍ പ്രേമഗാനതിന്‍ സ്വരങ്ങലായ്

എന്‍ ഹൃദയവനിയില്‍ പ്രണയപുഷ്പങ്ങള്‍ വിരിഞ്ഞു...
ഈ താഴ്‌വരയില്‍ പ്രണയപൂക്കാലം... ഇന്ന് പ്രണയപൂക്കാലം..

ഇളം കാറ്റായി വന്നു നീ... കുളിര്‍മഴയായ് പെയ്തു നീ ...

ഏകാന്തമീ താഴ്വരയില്‍ കുളിരുമായി.. നീ പെയ്തിറങ്ങി.. എന്‍ ഹൃദയവനിയില്‍

ഹൃദയത്തില്‍ നീ സൂക്ഷിച്ച പ്രണയം..


എന്നിനി നീയെന്‍ കാതില്‍ ചൊല്ലും എന്നെ നിനക്കിഷ്ടമെന്ന്...
എന്‍ മാറില്‍ തല ചായ്ച്ചു ഉറങ്ങീടുവാന്‍ എന്നും കൊതിച്ചിരുന്നെന്ന്..
ആ കണ്ണില്‍ ഞാന്‍ കണ്ടില്ലേ പറയാത്ത പ്രണയം...
നിന്‍ മൊഴിയില്‍ തുളുമ്പുന്നു തീരാത്തനുരാഗം...
എന്തെ നീ എന്നോട് പയാത്തൂ....
നിനക്കെന്ന്നെ മാത്രം ഇഷ്ടമെന്ന്...

ഒരു ചുംബനം മാത്രം മനസ്സില്‍ ഞാന്‍ സൂക്ഷിച്ചു,ഒരുനാള്‍ നീ ചൊല്ലുമ്പോള്‍ പകരം തരാന്‍..
കാത്തിരുന്നു ഞാന്‍ കാലമിത്രയും നിനക്കായ്‌ ഓമലെ..
വിരഹാര്ദ്രമായി ഈ സന്ധ്യകളൊക്കെയും നിന്നെക്കുറിച്ചുള്ളോരോര്‍മകളാല്‍...
അണയില്ലേ നീ എന്‍ ചാരേ... ചൊരിയില്ലേ നീ നിന്‍ പ്രണയം...

എനിക്കായ് മാത്രം കാത്തുവെച്ച പ്രണയം... ഹൃദയത്തില്‍ നീ സൂക്ഷിച്ച പ്രണയം..

പ്രാണനില്‍...


പ്രാണനില്‍ നീ നല്‍കി പരമാനന്ദം,
എന്‍ മാറില്‍ പടര്‍ന്നു നിന്‍ സിന്ദൂരം.
വിറയാര്‍ന്ന ചൊടികളാല്‍,കൂംബിയ മിഴികളാല്‍,
അലിഞ്ഞൂ നീ,എന്‍ അനുരാഗത്തില്‍..
ഈ മഴയില്‍,കുളിര്‍ മഴയില്‍.

അന്നൊരു നാളില്‍.. ഇടവഴിയില്‍..കരിവള കിലുക്കി നീ നിന്നതല്ലെ..
നിന്‍ ആത്മരാഗം എന്നോടു ചൊല്ലാതെ നാണിച്ചു നീ ഓടി മറഞ്ഞതല്ലെ..
എങ്കിലും എന്‍ മനം കാത്തു കാത്തിരുന്നു ഈ കരലാളന നിമിഷത്തിനായ്..ഈ നിമിഷത്തിനായ്..

പ്രാണനില്‍ നീ നല്‍കി പരമാനന്ദം,
എന്‍ മാറില്‍ പടര്‍ന്നു നിന്‍ സിന്ദൂരം.

ഇനി നിന്‍ പ്രണയത്തിന്‍ തീരങ്ങളില്‍..അനുരാഗലൊലനായ് തഴുകാം ഞാന്‍
അന്നെന്‍ ആത്മാവിന്‍ ഓങ്ങളില്‍.. നിര്‍വൃതിയായ് നീ നിറയുമല്ലൊ..
യാമങ്ങള്‍ പൊലും നിന്നിടും നിശ്ചലം ആ സുന്ദരാനന്ദ നിമിഷങ്ങളില്‍..ആ നിമിഷങ്ങളില്‍..

പ്രാണനില്‍ നീ നല്‍കി പരമാനന്ദം,
എന്‍ മാറില്‍ പടര്‍ന്നു നിന്‍ സിന്ദൂരം.
വിറയാര്‍ന്ന ചൊടികളാല്‍,കൂംബിയ മിഴികളാല്‍,
അലിഞ്ഞൂ നീ,എന്‍ അനുരാഗത്തില്‍..
ഈ മഴയില്‍,കുളിര്‍ മഴയില്‍.

പ്രാണനില്‍ നീ നല്‍കി പരമാനന്ദം,
എന്‍ മാറില്‍ പടര്‍ന്നു നിന്‍ സിന്ദൂരം.

ഇനിയെന്ന്...


ഇനിയെന്നു കാണും..നിന്‍ സ്വരമെന്നു കേള്‍ക്കും..
പറയാതെ പോകുന്ന കാറ്റേ..പരിഭവം തൂകുന്ന കാറ്റേ..

ഈ രാത്രിയില്‍‍.. ഈ മഴയില്‍ എങ്ങും നിന്‍ പുഞ്ചിരി മാത്രം
നിന്നോര്‍മയില്‍ അലിയും നേരം എങ്ങോ പോയ് മറഞ്ഞോ..
ഇനിയെന്നു കാണും..നിന്‍ സ്വരമെന്നു കേള്‍ക്കും..
പറയാതെ പോകുന്ന കാറ്റേ..പരിഭവം തൂകുന്ന കാറ്റേ..

ഇനിയെന്നു കാണും...