അനുരാഗവിലോചനനായ്...

Tuesday, December 21, 2010

നിനക്കായ്‌...

ഉരുകുമൊരു മെഴുകുതിരിയായിന്നു ഞാന്‍
നിനക്കായ്‌ പൊന്‍ പ്രഭയേകുന്നു
നീറുന്നെന്‍ മനസ്സിലെ വേദനകള്‍
വര്‍ണങ്ങളാക്കി ഞാന്‍ ചിത്രമേകുന്നു
കാലം മറക്കാത്ത കോലങ്ങള്‍ ആടുന്നു
എന്‍ ഹൃത്തടം ഉത്സവ വേദിയാക്കി
ഇനിയൊന്നുറങ്ങട്ടെ ഞാന്‍ തോഴി
നിന്‍മടിയില്‍ തലചായ്ച്ച് ഇത്തിരിനേരം

നിന്‍ മൌനം എനിക്കിന്ന് സംഗീതമായ്
നിന്‍ കോപം പോലും സാന്ത്വനമായ്
മരണവും മായ്ക്കാത്ത ഓര്‍മകളില്‍
വിരഹം തളര്ത്താതെ താങ്ങി നില്പൂ...

1 comment: